Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Patvirtinta Sūduvos VVG strategija

Birželio 1 d. buvo patvirtinta Sūduvos vietos veiklos grupės strategija „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“. Ekspertų teikimu strategija įvertinta 100 balų. Strategijai įgyvendinti skirta maksimali paramos suma- 1...

Socialinio verslo pradžiamokslis

Turintiems idėjų pradėti socialinį verslą- trumpas pradžiamokslis. Jeigu susidomėjai, kviečiu kreiptis į Sūduvos VVG komandą, nes tavo idėjos galės būti įgyvendinamos įgyvendinant Sūduvos VVG strategiją, kurioje numatyta socialinio verslo projektų finansavimas....

Sūduvos VVG ataskaitinis susirinkimas

Balandžio 18 dieną įvyko Sūduvos VVG ataskaitinis susirinkimas. Sūduvos VVG pirmininkė pristatė nariams, kas nuveikta per 2015 metus. Ataskaitą pirmininkė pradėjo nuo informacijos apie 2007-2013 metų Strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės...

Socialinio verslo forumas

Balandžio 13–14 dienomis Ūkio ministerijoje vyko Socialinio verslo forumas, kurį kartu rengė Ūkio ministerija, Britų Taryba, nevyriausybinės organizacijos „Avilys“ ir „Gerinorai.lt“. 2016 m. Socialinio verslo forumo tema – socialinis verslas ir miestų plėtra. Dalyviai...

Soc. darbuotojų pasitarimas

Kovo 22 dieną Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos socialinių darbuotojų padėjėjos rinkosi į tradicinį pasitarimą. Buvo pasidalinta patirtimi teikiant bendrąsias paslaugas kaimiškose vietovėse. Šiuo metu asociacijoje dirba 9 darbuotojos. Yra lankomi...

VVG tinklo logotipo konkursas

KVIEČIAME DALYVAUTI VVG TINKLO LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSE. VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asociacija Vietos veiklos grupių tinklas (toliau – VVG tinklas) narystės pagrindais jungia 51 kaimiškųjų teritorijų...

Kėdainių svečių viešnagė

Kovo 17 dieną Kazlų Rūdoje lankėsi Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vedėja Jūratė Blinstrubaitė ir Kėdainių VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė. Įvyko susitikimas su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos priežiūros...

Išplėstinis VVG tinklo posėdis

Kovo 14 dieną ASU IV rūmuose įvyko VVG tinklo išplėstinis valdybos posėdis, kurio metu buvo apžvelgta antrojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Leader“ atrankos komiteto rezultatai. Buvo informuota, kad šiuo metu projektų atrankos komitetas...

Bendruomenių naujienos

Agurkiškėse atidengtas paminklas partizanams

Gegužės 22 dieną Agurkiškėse buvo atidengtas ir pašventintas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę Tauro apygardos partizanams atminti Agurkiškės- Višakio Rūdos miškuose: Juozui Endziuliui-Anuprui, Pranui MAtveikiui- Dūdelei, Vitui Mažeikai- Šnekučiui, Justinui...

ERASMUS+ partnerių susitikimas

Balandžio 23-24 dienomis Sūduvos VVG lankėsi ERASMUS+ projekto „Šiuolaikinės technologijos kaip visuomenės informavimo ir tarpkultūrinio švietimo priemonė“ partneriai iš Slovakijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Pagal šį projektą visose šalyse vyko vyresniems...

Švento Jurgio šventė Antanave

Balandžio 23 d. Antanave vyko tradicinė Šv. Jurgio šventė. Šventė prasidėjo laukų šventinimų, kurį stebėjo Sūduvos VVG partneriai iš Lenkijos, Slovakijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Po to vyko Šv, Mišios Antanavo koplyčioje bei buvo pašventintas Šv. Jurgio...

Agurkiškės kaimo bendruomenės susirinkimas

Balandžio 22 dieną Agurkiškės kaimo bendruomenė savo nariams ataskaitą apie nuveiktus darbus ir aparė būsimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto įgyvendinimą. Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė pristatė bendruomenei galimybes dalyvauti būsimos...

Balandžio 18 d. įvyko Jankų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Buvo patvirtintos ataskaitos, aptarti nuveikti darbai, apžvelgta 2016 metų veiklos planas. Susirinkime dalyvavo VVG pirmininkė R. Kneizevičienė,kuri supažindino apie galimybes dalyvauti būsimos...

Atsiskaitė Višakio Rūdos bendruomenė

Balandžio 17 dieną Višakio Rūdos bendruomenė pateikė ataskaitą savo bendruomenės nariams. Tradiciškai buvo pateikta veiklos ir finansinė ataskaita bei aptartos veiklos 2016 metams. Savo pirmųjų metų ataskaitą pateikė ir moterų klubas „Višakio vingis“ Bendruomenė...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai