Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Sūduvos VVG valdybos posėdis

Birželio 30 dieną įvyko Sūduvos VVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstoma dėl vietos projektų finansavimo aprašų rengimo, VPS priemonių „Socialinių paslaugų plėtra“ ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ atrankos kriterijų ir...

Kviečiame dalyvauti socialinio verslo mokymuose

Jeigu domitės socialinio verslo galimybėmis, maloniai kviečiame dalyvauti Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros...

Susutikimas NMA

Balandžio 11 dieną Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, (toliau – VPS)...

Socialinio verslo forumas

„Britų taryba nestabdys savo veiklos. Kultūriniai ir edukaciniai ryšiai yra svarbūs, nepaisant politinių pokyčių“ – tai sveikinimo žodį Socialinio verslo forume 2017 tardamas pabrėžė Britų Tarybos direktorius Lietuvoje Artūras Vasiliauskas. Šio jau ketvirtąsyk...

Susitikimas su Sasnavos seniūnijos VVG nariais

Kovo 6 dieną Sūduvos VVG organizavo susitikimą su Sasnavos seniūnijos NVO vadovais ir seniūne Nijole Smilgiene. Buvo aptartos būsimų projektų idėjos, pristatyti projektų tinkamumo ir atrankos kriterijai. Kadangi projektuose bus didelis dėmesys kreipiamas į partnerystę...

Bendruomenių naujienos

Puskelniuose pagerintas Lietuvos rekordas

Liepos 15 dieną Puskelniuose buvo paminėtas 330 metų jubiliejus. Šventę pradėjo Marijampolės aeoroklubo parašiutininkai, kurie pirmieji pasveikino visus šventės dalyvius. Vėliau visus šventės dalyvius bendruomenės aktyvas pakvietė pagerinti prieš 5 metus registruotą...

Tautiška giesmė Sūduvos VVG bendruomenėse

Dėkoju visiems vienybės žygio ir himno giedojimo dalyviams. Buvo nuostabus jausmas, nes pasitinkant Lietuvos 100- metį mūsų buvo 100 dalyvių. Pagerbėme LR Prezidentą Kazį Grinių. Dėkoju Kazlų Rūdos Policijos komisariato darbuotojams už eisenos palydėjimą, o Ąžuolų...

Bendra malda Žamaičių Kalvarijoje

Liepos 2 dieną grupė Kazlų Rūdos kaimo bendruomenių atstovai dalyvavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ši diena buvo skirta maldai už Caritą ir vietos bendruomenes. Dėkoju Ąžuolų Būdos ir Antanavo bendruomenių atstovams bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos...

LKBS sąskrydis Karklėje

Birželio 17-19 dienomis Karklėje vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Sūduvos VVG ir Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociaciją atstovavo Antanavo, Višakio Rūdos, Bebruliškės, Gudelių, Puskelnių, Sasnavos, Jūrės miestelio bendruomenių atstovai. Kazlų...

Tradicinė Sekminių šventė Tautkaičiuose

Birželio 4 dieną Tautkaičių klojimo teatras visus pakvietė į tradicinę Sekminių šventę. Scenoje koncertavo liaudiškos muzikos kapelos iš Panevėžio, Biržtono, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybės, šoko jaunieji šokėjai iš Igliaukos. Šventę aplankė Laikinai einanti...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos