Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Kviečiame dalyvauti socialinio verslo mokymuose

Jeigu domitės socialinio verslo galimybėmis, maloniai kviečiame dalyvauti Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros...

Susutikimas NMA

Balandžio 11 dieną Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, (toliau – VPS)...

Socialinio verslo forumas

„Britų taryba nestabdys savo veiklos. Kultūriniai ir edukaciniai ryšiai yra svarbūs, nepaisant politinių pokyčių“ – tai sveikinimo žodį Socialinio verslo forume 2017 tardamas pabrėžė Britų Tarybos direktorius Lietuvoje Artūras Vasiliauskas. Šio jau ketvirtąsyk...

Susitikimas su Sasnavos seniūnijos VVG nariais

Kovo 6 dieną Sūduvos VVG organizavo susitikimą su Sasnavos seniūnijos NVO vadovais ir seniūne Nijole Smilgiene. Buvo aptartos būsimų projektų idėjos, pristatyti projektų tinkamumo ir atrankos kriterijai. Kadangi projektuose bus didelis dėmesys kreipiamas į partnerystę...

LEADER koordinacinės grupės posėdis

Kovo 2 dieną Vilniuje vykos LEADER koordinacinės grupės posėdis, kuris svarstė tarptautinio ir tarpteritorinio bendradabiavimo taisyklių projektą bei Vietos projektų administravimo taisykles. Taip pat buvo svarstomas labais svarbus klausimas dėl darbo vietos...

Bendruomenių naujienos

Tradicinė Sekminių šventė Tautkaičiuose

Birželio 4 dieną Tautkaičių klojimo teatras visus pakvietė į tradicinę Sekminių šventę. Scenoje koncertavo liaudiškos muzikos kapelos iš Panevėžio, Biržtono, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybės, šoko jaunieji šokėjai iš Igliaukos. Šventę aplankė Laikinai einanti...

Šv. Dvasios Atsiuntimo atlaidai Nemiruose

Jaukioje berželiais papuoštoje Nemirų Šv. Dvasios bažnyčioje šiandien buvo švenčiami tituliniai Šv. Dvasios Atsiuntimo atlaidai, pagerbiami tėvai. Dėkojame Marijampolės Česlovo Sasnausko kameriniam chorui, kurio nuostabus giedojimas papuošė liturgiją. Dėkojame Būdos...

Motinos dienos paminėjimas Puskelniuose

Gegužės 7 d.Puskelnių kaimo bendruomenės namuose vyko šventė Motinos dienos proga. Jos metu vaikučiai parodė spektaklį „Muzikinė dėžutė“ savo mamytėms,močiutėms ir visiems kitiems susirinkusiems. Spektakliui neliko abejingų ,vaikų žodžiai sujaudino iki ašarų. Po...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos