Spalio 2 dieną VRM vyko darbo grupės, skirtos tobulinti regioninės plėtros kryptis, posėdis, kuriame pristatyta Baltosios knygos projektas. Posėdyje dalyvavo VRM ministras Eimutis Misiūnas, viceministras Giedrius Surplys, darbo grupės nariai, regionų plėtros tarybų pirmininkai, savivaldybių merai. Buvo išsakyta nemažai pastabų. Vietos bendruomenių vardu patvirtinau, kad vietos bendruomenės ir piliečiai savivaldos ir regiono lygmenyse į sprendimų priėmimus nėra įtraukiama, dažnai tai yra daroma tik formaliai. Dažniausia politikai viską sprendžia už uždarų durų. Tikime, kad situacija keisis, nes LVBOS pateiktas siūlymas, kad regiono plėtros tarybose pilnateisiu nariu būtų ir vietos bendruomenių atstovas yra įtrauktas šiame dokumente. Tai patvirtino ir Lietuvos kaimo parlamente dalyvavęs ir skaitęs pranešimą VRM viceministras Giedrius Surplys. Sekantis svarstymas vyks spalio 11 dieną LR Seime. Labai kviečiu susipažinti su šiuo svarbiu dokumentu ir lauksiu pastabų, nes LVBOS vardu reikės daryti pranešimą ir pateikti vietos bendruomenių apibendrintas įžvalgas.  Su dokumentu galima susipažinti- Balta_knyga_20171003

Reda Kneizevičienė Sūduvos VVG ir LVBOS pirmininkė

Eiti prie įrankių juostos