Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Šaukiamas valdybos posėdis

Spalio 18 d. 16 val. organizuojamas valdybos posėdis (Kazlų Rūdos verslo inkubatoriuje),kurio planuojama darbotvarkė tokia: 1. Dėl Sūduvos VVG Vietos plėtros strategijos tikslinimo; 2. Einamieji klausimai. Sūduvos VVG...

Susitikimas Plutiškių bendruomenėje

Spalio 5 dieną Plutiškių bendruomenės centre vyko verslo pradžios konsultacijos. Buvo pristatoma galimybės dalyvauti įgyvendinant Sūduvos VVG strategiją bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama...

Susitikimas su verslo atstovais

Rugsėjo 22 dieną VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatoriuje buvo susitikimas su verslo atstovais. Buvo pristatoma Sūduvos VVG strategija bei galimybės pasinaudojant ES parama pradėti ar plėtoti verslą kaimo vietovėse. VšĮ direktorė Meirita Tamašauskienė pristatė galimybę...

Strategijos pristatymas Jankų ir Būdos kaimuose

Rugsėjo 7 dieną Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė susitiko su Būdos ir Jankų kaimo bendruomenių nariais. Buvo pristatoma strategija ir naujos galimybės kaimo vietovėje pradėti verslą. Bendruomenėms 2014-2020 metų ES finansinio laikotarpio periodas kelia didelį...

Bendruomenių naujienos

Erasmus projekto dalyvių susitikimas

Spalio 15-16 dienomis Sūduvos VVG atstovai lankėsi Lenkijoje. Čia vyko tarptautinio projekto „Šiuolaikinės technologijos- tai tarpkultūrinio mokymo ir pilietinės sąmonės ugdymo įrankis“ susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Vokietijos, Slovakijos,...

Erasmus projekto fotografijos kursai

Spalio 14 dieną Antanave pagal tarptautinį ERASMUS+ projektą „Šiuolaikinės technologijos- tai tarpkultūrinio mokymo ir pilietinės sąmonės ugdymo įrankis“ vyko fotografijos kursai, kurios vedė fotografas Linas Krapavickas. Projekto tikslinės grupės nariai (bendruomenių...

Kazlų Rūdos senjorai svečiavosi Baraginėje

Rugsėjo 30 dieną Baraginės kultūros namuose vyko Kazlų Rūdos senjorų klubo ir Baraginės senjorų susitikimas. Kazlų Rūdos senjorai pristatė savo veiklą, vykdomus projektus ir surengė savo ansamblio pasirodymą. Scenos vaizdelį parodė ir Baraginės senjorai. Nuoširdžiai...

Paminėta Socialinio darbuotojo diena

Rugsėjo 27 dieną Kazlų Rūdos Kultūros centre vyko Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas. Džiugu, kad tarp apdovanotųjų yra ir bendruomenių atstovų, t.y. Ramutė Vinikienė,Vilija Rugienienė, Jurgita Bliuvaitė ir Jolanta Kereišienė. Kazlų Rūdos savivaldybės...

Kazliškių bendruomenės visuotinis susirinkimas

Rugsėjo 18 dieną vyko Kazliškių bendruomenės visuotinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo pateikta veiklos ir finansinė ataskaita už 2015 metus, išrinkta nauja valdyba, revizinė komisija. Bendruomenės nariai nusprendė, kad stojamasis nario mokestis bus 10 eurų...

Gera žinia Ąžuolų Būdos bendruomenei

Rugsėjo 9 dieną Žemės ūkio ministrė pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino projektus, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2016 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“. Tai papildomos lėšos projektams,...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos