Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Sūduvos VVG viešinimo renginys Sasnavoje

Lapkričio 10 dieną Sasnavoje vyko Sūduvos VVG viešinimo renginys, kurio metu buvo pristatyta Sūduvos VVG strategijos vietos projektų I kvietimo priemonės, projektų teikimo tvarka, tinkamumo ir atrankos kriterijai. Renginio metu taip pat buvo pristatyta parama verslui....

NVO ataskaitų teikimas Registrų centrui

VĮ „Registrų centras“ imasi akcijos – bausti ataskaitų nepateikusias NVO Skaidriai ir viešai dirbančios nevyriausybinės organizacijos siekia įgyvendinti tiek tarptautinių standartų, tiek ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus rengdamos bei viešai teikdamos veiklos ir...

Perkančiosios organizacijos statusas

Perkančioji organizacija gali būti ne tik valstybės ar savivaldybės institucijos.  Tai gali tapti ir viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jei visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems...

Bendruomenių naujienos

Paskutinis ERASMUS+ projekto vadovų susitikimas

Spalio 27 dieną Vokietijoje įvyko ERASMUS+ projekto partnerių vadovų paskutinis susitikimas, kurio metu buvo buvo parengta galutinė projekto ataskaita. Per du šio projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje partnerių šalyje (Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vokietijoje...

Antanave baigėsi anglų kalbos kursai

Sūduvos VVG baigė įgyvendinti Erasmus+ programos projektą. Šiandien įteikti paskutiniai pažymėjimai skirti anglų kalbos kursų dalyviams. Dėkoju visiems, kurie mokėsi, dalyvavo įvairiuose renginiuose bei tarptautinėse išvykose. Belieka parengti baigiamąją ataskaitą ir...

Jankuose baigės kompiuterinio raštingumo kursai

Jankuose baigėsi Erasmus+ programos projekto „ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS- TAI TARPKULTŪRINIO MOKYMO IR PILIETINĖS SĄMONĖS UGDYMO ĮRANKIS“ kompiuterinio raštingumo (socialinių tinklų) mokymai. Dėkoju Jankų bendruomenei ir Jankų pagrindinei mokyklai už bendradarbiavimą...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos