Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Susutikimas NMA

Balandžio 11 dieną Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, (toliau – VPS)...

Socialinio verslo forumas

„Britų taryba nestabdys savo veiklos. Kultūriniai ir edukaciniai ryšiai yra svarbūs, nepaisant politinių pokyčių“ – tai sveikinimo žodį Socialinio verslo forume 2017 tardamas pabrėžė Britų Tarybos direktorius Lietuvoje Artūras Vasiliauskas. Šio jau ketvirtąsyk...

Susitikimas su Sasnavos seniūnijos VVG nariais

Kovo 6 dieną Sūduvos VVG organizavo susitikimą su Sasnavos seniūnijos NVO vadovais ir seniūne Nijole Smilgiene. Buvo aptartos būsimų projektų idėjos, pristatyti projektų tinkamumo ir atrankos kriterijai. Kadangi projektuose bus didelis dėmesys kreipiamas į partnerystę...

LEADER koordinacinės grupės posėdis

Kovo 2 dieną Vilniuje vykos LEADER koordinacinės grupės posėdis, kuris svarstė tarptautinio ir tarpteritorinio bendradabiavimo taisyklių projektą bei Vietos projektų administravimo taisykles. Taip pat buvo svarstomas labais svarbus klausimas dėl darbo vietos...

Bendruomenių naujienos

Kazliškių kaimo bendruomenės susirinkimas

Balandžio 30 dieną Kazliškių bendruomenė pateikė veiklos ir finansinę ataskaitas savo bendruomenės nariams. Sūduvos VVG pirmininkė apžvelgė 2014-2020 metų strategijos naujas finansavimo galimybes ir pasidžaugė aktyvia bendruomenės veikla. Dėkoju bendruomenės nariams,...

Antanavo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas

Kovo 31 dieną Antanave vyko Antanavo bendruomenės visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita bei aptartas 2017 metų veiklos planas. Eilinį kartą aktyvi bendruomenė vietos politikų dėmesio nesulaukė. Susirinkime...

Regioninės grožinės literatūros konkursas

Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos rašytojų sąjunga kviečia dalyvauti REGIONINĖS GROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSE. Konkurso informacinis partneris – „Lietuvos žinios“. Konkurso tikslas – kiekvienoje Lietuvos apskrityje atrasti talentingus kūrėjus, sugebančius...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos