Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

Sūduvos VVG visuotinis narių susirinkimas

Sūduvos VVG lapkričio 10 dieną savo visus narius pakvietė į visuotiniį narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje buvo: Įstatų keitimas Einamieji klausimai Sūduvos VVG pirmininkė susirinkusius informavo, kad atliekant Sūduvos VVG 2014-2020 metų finansinio laikotarpio...

Sūduvos VVG valdybos posėdis

Spalio 16 dieną įvyko Sūduvos VVG valdybos posėdis. Šios kadencijos valdyboje pilietinę visuomenę atstovauja Bagotosios bendruomenės atstovė Jūratė Švilpienė, Višakio Rūdos bendruomenės pirmininkė Loreta Matusevičienė, Puskelnių bendruomenės pirmininkas Virginijus...

Pirmasis naujos kadencijos valdybos posėdis

Spalio 16 d. 16 val. šaukiamas Sūduvos VVG naujos kadencijos pirmasis valdybos posėdis, kuris įvyks Sūduvos VVG administracijos patalpose Darbotvarkėje: Narių šalinimas  (pagal pateiktus prašymus); 2014-2020 metų strategijos įgyvendinimo apžvalga; Dėl spalio 21 dienos...

Paskutinis seminaras

Nors trečiadienį vyks baigiamoji projekto „Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ konferencija, į kurią esate kviečiami, bet paskutiniai...

Bendruomenių naujienos

Bendruomenių kultūrinė šventė „Tai mes“

Lapkričio 28 dieną. Kazlų Rūdos savivaldybės delegacija dalyvavo Kėdainiuose bendruomenių kultūrinės šventėje „Tai mes“, kurią organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Žinų radijas. Šventėje dalyvavo Antanavo, VIšakio Rūdos, Kvetiškio ir Kazlų Rūdos...

Kaimo bendruomenių moterys versle

Spalio 22 dieną Sūduvos VVG atstovai dalyvavo Viečiūnų bendruomenės centre, Druskininkų sav. konferencijoje „Kaimo bendruomenių moterys versle“, kurį organizavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Savo patirtimi kuriant verslą dalinosi moterys iš Druskininkų, Kauno...

Tradicinis Gaisrių kaimo susitikimas

Jau 14 metai rugpjūčio mėnesį renkasi Gaisirų kaimo kraštiečiai į susitikimą. Šiemet buvo jis ypatingas, nes buvo pašventintas Gaisrių kaimo kryžius. Dar pernai metais įvykusiame susitikime kilo idėja atstatyti senąjį kryžių. Šios iniciatyvos ėmėsi šio kaimo seniūnė...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai