Ąžuolų Būda: savi džiaugsmai, savi rūpesčiai ir… savi lūkesčiai.
Rugsėjo 10 dieną Ąžuolų Būdos parapijiečiai minėjo Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijos 80 – metį. Programoje Švč. Mišių Marijos ligonių sveikatos atlaidai ir sakralinės muzikos koncertas.
Visas giesmių vainikas skambėjo bažnyčioje ir aplink ją. Parapijiečiai klausėsi Ąžuolų Būdos choro ir atvykusių svečių. Mūsų šventėje svečiavosi Veiverių Šv. Liudviko parapijos choras, solistė Skaidra Jančaitė, ir sakralinės muzikos grupė Laetare.
Šiandien tikiu, kad kiekvieną giesmės sušildė ir padidino gerovės jausmą.
Po koncerto visi rinkosi parapijos kiemelyje pasiklausyti Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestro ir Ingos P. K. dainų.
Sveikinimo žodžius tarė Ąžuolų Būdos seniūnaitijos seniūnaitė Vilytė Mažintienė, Vilyte Bulotaite, kunigas Arūnas Simonavičius, Sūduvos VVG Reda Kneizevičienė ir kiti svečiai.
Esu dėkingas visiems už darbus ir rūpesčius rengiant šį paminėjimą. Didelė padėka už nuoširdų darbą ir rūpestį mūsų seniūnaitei Vilytei Mažintienei.
Už nuostabiomis rudenio gėlėmis papuoštą bažnyčią dėkoju parapijiečiams ir bažnyčios choro dalyviams, o už karštą šiupinį dėkoju Gitanai U. Rūtai N. Ilonai N.

Kiekvieną dieną žmonės padaro daug svarbių ir reikšmingų darbų. Ačiū jums už svarbius darbus ir gražias akimirkas.

Ąžuolų Būdos bendruomenės pirmininkas Romaldas Bliuvas

Eiti prie įrankių juostos