III paraiškų kvietimas

III paraiškų kvietimas

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės...
Šaukiamas valdybos posėdis

Šaukiamas valdybos posėdis

Kovo 2 d.  16 val. organizuojamas valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1.  III kvietimo finansavimo sąlygų aprašų pagal pagal VPS III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“...

Atšaukiamas I kvietimas

Informuojame, kad dėl turinio klaidos atšaukiamas I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal  III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms...
II paraiškų rinkimas

II paraiškų rinkimas

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo...
Eiti prie įrankių juostos