Rugpjūčio 19 dieną Gudelių kaimo bendruomenė šventė savo 15-metų Jubiliejų. Šventės metu vyko sportnės varžybos, buvo pagerbti jubiliatai, scenoje koncertavo įvairūs kolektyvai. Sveikiname Gudelių kaimo bendruomenę ir jos pirmininkę Jurgitą Juozaitytę su gražiu jubiiejumi ir linkime toliau aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje bei telkti vietos bendruomenę.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė