Rugsėjo 24 dieną Jūrės miestelyje senose karių kapuose buvo pašventintas kryžius. Iškilmės prasidėjo šventomis Mišiomis, Jūrės Dievo Gailestingumo koplyčioje, kurias aukojo Veiverių šv. Liudviko parapijos klebonas g. kan. Kęstutis Vosylius. Kapuose kryžių šventino Marijampolės liuteronų bažnyčios kunigas Vaidas Klesevičius . Iškilmėse dalyvavo Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos atstovas Lietuvos Respublikoje
Kazimieras Arlauskas, kuriam buvo įteikta Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos padėkos raštas už pagalbą Jūrės miestelio bendruomenei atstatant senąjį kryžių. Šiuos darbus atliko meistras Renatas Gružinskas iš Bagotosios.
Dėkoju Jūrės miestelio bendruomenei bei istorikui d. Juozui Banioniui už iniciatyvą sutvarkyti senąsias karių kapines, kuriose ilsisi rusų ir vokiečių kareiviai.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG ir LVBOS pirmininkė

Eiti prie įrankių juostos