Sūduvos VVG
Prisijungimas

NAUJIENOS

Dėkojame už Jūsų gerumą

2014-04-17


Dėkojame už Jūsų gerumą

Antanavo bendruomenė jau ne pirmus metus dalyvauja respublikinėje LPF Maisto bankas akcijoje.  Visoje Lietuvoje akcijos "Maisto bankas" parduotuvių lankytojai paaukojo maisto už daugiau kaip 1 milijoną litų. Antanavo bendruomenės centro darbuotojos su vaikų dienos centro lankytojai parduotuvėje IKI surinko maisto produktų 70,424 kilogramo. Nuoširdžiai dėkojame visime aukojusiems.

Kviečiame į seminarą "Viešųjų erdvių apželdinimas"

2014-04-14


Kviečiame į seminarą

Sūduvos VVG įgyvendindama projektą "Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ kovo 18 d. Antanavo bendruomenės centre organizuoja mokymus "Viešjų erdvių tvarkymas". Seminaro pradžia- 9 val. Seminarą ves Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegijos dėstytojos Valdutė Varnaitė- Milaknienė ir Ingė Auželienė.


Skelbiamas paraišku rinkimas priemonei "Kaimo turizmo veiklos skatinimas"

2014-04-12


Skelbiamas paraišku rinkimas priemonei

Sūduvos VVG įgyvendindama strategiją  „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“  kviečia teikti paraiškas pagal I prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas“  1.2.priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Bendra kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama suma –  50 000,00 Lt. Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2014 m. balandžio mėn. 16  d., 9.00 val. Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2014 m. gegužės mėn. 5 mėn. , 16.00 val.

2014-04-08
Padėka