Sūduvos VVG
Prisijungimas

NAUJIENOS

Rokiškyje posėdžiavo VVG tinklas

2015-02-24


Vasario 20 dieną Rokiškyje posėdžiavo VVG tinklo valdyba, kurią sudaro iš kiekvienos apskrities po atstovą. Iš 10 VVG tinklo valdybos narių, dalyvavo 7 . Susirinkusią VVG tinklo valdybą pasveikino Rokiškio rajono VVG valdybos pirmininkas, meras Vytautas Vilys. Posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta vietos plėtros strategijų 2014–2020 m. atrankos taisyklių projekto svarstymui bei pasiruošimas visuotiniam VVG tinklo susirinkimui, kuris numatomas kovo 26 d. Kaune.

Prasidėjo kaimo bendruomenėse užsienio kalbų kursai

2015-02-23


Vasario 18 d. Bagotosios bendruomenėje prasidėjo vokiečių kalbos kursai pažengusiems, anglų kalbos kursai: net dvi grupės Ąžuolų Būdoje ir viena grupė Sasnavoje. Vasario 19 d. startavo anglų kalbos kursai pažengusiems Antanave, Višakio Rūdoje, Jankuose, Plutiškėse, Jūrės miestelyje ir Bagotojoje. Šie kursai organizuojami pagal Sūduvos VVG projektą " "Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui". Kursų trukmė- 40 valandų. Jie yra nemokami.

Pasirašytos rezervinių projektų įgyvendinimo sutartys

2015-02-08


Vasario 5 d. Sūduvos VVG buvo pasirašyta rezervinių projektų finansavimo sutartys. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu atsižvelgdamas į vietos veiklos grupių parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir į vietos veiklos grupių valdybos vietos projektų atrankos posėdžių protokolus, patvirtintas finansavimas dviem Sūduvos VVG projektams. Tai Jūrės kaimo bendruomenės projektas „Jūrės kaimo aikštelės pritaikymas bendruomenės narių laisvalaikio užimtumui“, kuriam skirta 12 833,15 EU ir Marijampolės savivaldybės Tautkaičių kaimo bendruomenės projektas „Tautkaičių kaimo bendruomenės  namų atnaujinimo darbai ir pritaikymas  vietos gyventojų poreikiams“, kuriam skirta 34 725,44 Eu.