Sūduvos VVG
Prisijungimas

NAUJIENOS

Apžvelgta Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veikla

2015-01-26


Šių metų sausio mėnesio 21 dieną Aleksandro Stulginskio universitete įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis susirinkimas. LKBS pirmininkė Goda Burokienė pateikė ataskaitą už 2014 metus ir apžvelgė svarbiausius praeitų metų darbus. Susirinkimas patvirtinto LKBS strategines kryptis bei 2015 metų veiklos planą bei aptarė II Lietuvos kaimo parlamento pasirengimo klausimus.

Informacinis renginys „ES parama verslui regionuose"

2015-01-26


Vasario 3 dieną (antradienį) Kazlų Rūdos verslo inkubatoriuje (S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda) informacinio renginio metu bus pristatytos galimybės gauti paramą regionams Vasario 3 dieną (antradienį) Kazlų Rūdos verslo inkubatoriuje (S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda) informacinio renginio metu bus pristatytos galimybės gauti paramą regionams (tiek miestui , tiek kaimui). Paramos intensyvumas nuo 35 iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Renginiai nemokami, kava ir pietūs įskaičiuoti, vietų skaičius ribotas.

Sūduvos VVG papildomai skirta 47 558,59 Eur suma rezervinių projektų įgyvendinimui

2015-01-23


Vadovaujantis 2015 m. sausio 19 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus sprendimu „Dėl vietos veiklos grupių sprendimų dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo“, Sūduvos VVG papildomai skirta 47 558,59 Eur suma rezervinių projektų įgyvendinimui.