Sūduvos VVG
Prisijungimas

NAUJIENOS

Baigėsi užsieno kalbų kursai

2015-04-14


Balandžio 13 d. Ąžuolų Būdos bendruomenė finišavo Sūduvos VVG projekto ""Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui" užsienio kalbų kursus. Net dvi grupės anglų kalbos pradedančiųjų buvo suformuotos Ąžuolų Būdoje. Pažengusiųjų grupės mokėsi Sasnavoje, Antanave, Višakio Rūdoje, Jankuose, Plutiškėse, Jūrės miestelyje ir Bagotojoje.

Pradedamas įgyvendinti Tautkaičių kaimo bendruomenės projektas

2015-04-13


2015 m. vasario 5 d. Sūduvos vietos veiklos grupė ir Marijampolės savivaldybės Tautkaičių kaimo bendruomenė  pasirašė dvišalę vietos projekto įgyvendinimo sutartį. Projektui įgyvendinti skiriama 34 725,44 Eur suma, pareiškėjas prie projekto prisideda įnašu natūra – pastato verte, 3472,54 Eur suma.Projektas įgyvenamas pagal Sūduvos VVG strategijos "Sūduvos krašto kaimo gyvenotojų gyvenimo kokybės gerinimas" I prioriteto "Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra".

Pasirašytos paskutinės rezervinių projektų įgyvendinimo sutartys

2015-04-01


Kovo 31 d. buvo pasirašytos paskutinės Sūduvos VVG rezervinių projektų įgyvendinimo sutartys su Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija ir Višakio Rūdos kaimo bendruomene. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės asociacija įgyvendins projektą „Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių organizacijų socialinių paslaugų teikimo įgūdžių stiprinimas (Vengrijos geroji patirtis)" ir Višakio Rūdos kaimo bendruomenės įgyvendins projektą „Višakio Rūdos krašto istorijos gaivinimas surengiant skulptorių ir dailininkų pleneras“.