Sūduvos VVG
Prisijungimas

NAUJIENOS

Lenkijoje aptartas tęstinis tarptautinis bendradarbiavimas

2015-03-12


Kovo 10 d. Lenkijoje buvo pasirašytas ketinimų protokolas 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu tęsti bendradarbiavimą tarp Sūduvos, Lenkijos KOLD, Slovakijos SPIŠ vietos veiklos grupių. Susitikimo metu aptartos ir kitos finansavimo galimybės plėtojant bendradarbiavimą. Jau kovo mėnesio pabaigoje bus pateiktas ERASMUS+ programai projektas, kuriame dalyvaus Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos vietos veiklos grupės. Projektas bus skirtas virš 50 metų asmenims surengiant kompiuterinio raštingumo ir fotografijos kursus, surengiant bendras parodas, pristatant savo šalies kultūras. 

Rokiškyje posėdžiavo VVG tinklas

2015-02-24


Vasario 20 dieną Rokiškyje posėdžiavo VVG tinklo valdyba, kurią sudaro iš kiekvienos apskrities po atstovą. Iš 10 VVG tinklo valdybos narių, dalyvavo 7 . Susirinkusią VVG tinklo valdybą pasveikino Rokiškio rajono VVG valdybos pirmininkas, meras Vytautas Vilys. Posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta vietos plėtros strategijų 2014–2020 m. atrankos taisyklių projekto svarstymui bei pasiruošimas visuotiniam VVG tinklo susirinkimui, kuris numatomas kovo 26 d. Kaune.

Prasidėjo kaimo bendruomenėse užsienio kalbų kursai

2015-02-23


Vasario 18 d. Bagotosios bendruomenėje prasidėjo vokiečių kalbos kursai pažengusiems, anglų kalbos kursai: net dvi grupės Ąžuolų Būdoje ir viena grupė Sasnavoje. Vasario 19 d. startavo anglų kalbos kursai pažengusiems Antanave, Višakio Rūdoje, Jankuose, Plutiškėse, Jūrės miestelyje ir Bagotojoje. Šie kursai organizuojami pagal Sūduvos VVG projektą " "Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui". Kursų trukmė- 40 valandų. Jie yra nemokami.