Rugpjūčio 17 dieną Sasnavos bendruomenės centre vyko susitikimas su Sasnavos seniūnijos bendruomenių atstovais. Buvo aptartas pasiruošimas Sūduvos VVG strategijos įgyvendinimas ir būsimų vietos projektų rengimas, SADM vietos bendruomenių programa bei kti aktualūs bendruomenėms klausimai: viešųjų pirkimų vykdymo naujovės bei vietos bendruomenių ateities perspektyvos. Buvo nuspręsta rugpjūčio pabaigoje susitikti su Marijampolės mere ir aptarti strategijų koofinansavimo klausimus.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė

Eiti prie įrankių juostos