Birželio 7 d. Višakio Rūdoje vykusių Devintinių procesija po Šventųjų Mišių pasuko Šaltinėlio link. Višakio Rūdos kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti Sūduvos VVG strategijos rezervinių lėšų skirtą projektą „Višakio Rūdos krašto istorijos gaivinimas surengiant skulptorių ir dailininkų plenerą“. Projekto metu vyko skulptorių ir dailininkų pleneras, kurio metu Šaltinėlio takas pasipuošė keturiomis skulptūromis: „Jėzus – gamtos valdovas“, „Gyvenimo sankryža“, „Jėzus prikelia iš numirusiųjų“ ir „Piktųjų dvasių sutramdymas“. Bažnyčioje ir prie Šaltinėlio vyko dailininkų plenero darbų paroda.
Šaltinėlio aikštelėje visus linksmino Višakio Rūdos kaimo kapela „Šaltinėlis“, Kazlų Rūdos muzikos klubo orkestro sakralinė grupė bei Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis . Bendruomenės pirmininkė Loreta Matusevičienė apžvelgė projekto metu įvykdytus darbus, Sūduvos VVG pirmininkė padėkojo Višakio Rūdos klebonui Vidmantui Striokui ir bendruomenei už istorinių tradicijų puoselėjimą Višakio Rūdoje ir išreiškė viltį, kad sekančiame 2014-2020 metų finansiniame laikotarpyje galėtų Višakio Rūdoje įsikurti Kazlų Rūdos krašto turizmo centras. Klebonas Vidmantas Striokas pristatė visas skulptūras ir paaiškino jų prasmę. Pirmininkė visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto, įteikė padėkos dovanas.

1 3 4 5

7 9

11 13 14 15 17 19 18 21 23 25 26 27 28 29
Tikime, kad Višakio Rūdos bendruomenė ir ateityje rengs ir įgyvendins įvairius projektus, puoselėjančius kultūros tradicijas.
Sūduvos VVG informacija