10 kv. PAK nutariamoji dalis 2021-03-18

10 kv. PAK nutariamoji dalis 2021-03-31

19 pr. VP paraiškų vertinimo rezultatu suvestinė 10 kv. 2021-03-18

19 pr. VP paraiškų vertinimo rezultatu suvestinė 10 kv. 2021-03-31

10 kvietimo skelbimas

VPS priemonės „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

1 pried_paraiska NVO verslas 10 kv.
2 pried. verslo planas NVO verslas 10 kv.
3 pried. JVS NVO verslas 10 kv.
FSA Socialiniu ir kitu paslaugu plėtra vykdant NVO ir bendruomenini verslą Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

TIKSLINTA 2021-04-12 FSA Socialiniu ir kitu paslaugu plėtra vykdant NVO ir bendruomenini verslą Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

1 pried_paraiska NVO soc. verslas
2 pried. verslo planas NVO soc. verslas
3 pried. JVS NVO soc. verslas
FSA NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6  

1 priedas Paraiška kraštovaizdis
2 priedas jungtines veiklos sutarties forma po kalb.
FSA Parama investicijoms i kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį Nr. LEADER-19.2-7.6

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 

1 priedas Paraiška maža infr. 20 000
2 priedas jungtines veiklos sutarties forma
FSA Parama investicijoms i visu rusiu mažos apimties infrastruktūra Nr. LEADER-19.2-7.2

VPS priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2

1 pried_paraiska privatus soc. verslas
2 pried. verslo planas privatus soc.
3 pried. JVS privatus soc. verslas
FSA Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra Nr. LEADER-19.2-SAVA-2

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2  

1 priedas paraiška renginiai
2 priedas Jungtines veiklos sutartis renginiai
FSA Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius edukacines programas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Paraiškos forma 2020-12 plėtra 6.4
Verslo plano forma 2020-12 plėtra 6.4
FSA Parama ne žemes ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Nr. LEADER-19.2-6.4