Kvietimo metu paraiškų neužregistruota

11 kvietimo skelbimas

VPS priemonės „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

1 pried_paraiska NVO verslas
2 pried verslo planas NVO verslas
3 pried JVS NVO verslas
FSA Socialiniu ir kitu paslaugu pletra vykdant NVO ir bendruomenini versla Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2

1 pried_paraiska privatus soc verslas
2 pried verslo planas privatus soc
3 pried JVS privatus soc verslas
FSA Privataus sektoriaus socialinio verslo kurimas ir pletra Nr. LEADER-19.2-SAVA-2