Projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis 12 ir 13 kvietimai

Projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji papildoma dalis 12 kvietimas

Vietos projektų vertinimo rezultatų suvestinė 12 kvietimas

12 kvietimo skelbimas

Infrastruktūra – VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

1 priedas Paraiskos forma

2 priedas jungtines veiklos sutarties forma

FSA Parama investicijoms i visu rusiu mazos apimties infrastruktura Nr. LEADER-19.2-7.2

Verslo plėtra – VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Paraiskos forma pletra 6.4

Verslo plano forma pletra 6.4

FSA Parama ne zemes ukio verslui kaimo vietovese pletoti Nr. LEADER-19.2-6.4

Verslo pradžia – VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. EURI-19.2-6.2

Paraiskos forma pradzia 6.2

Verslo plano forma pradzia 6.2

FSA VERSLUI PRADETI

NVO soc. verslas – VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

1 pried_paraiska NVO soc verslas

2 pried verslo planas NVO soc verslas

3 pried JVS NVO soc verslas

FSA NVO socialinio verslo kurimas ir pletra Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

NVO verslas –VPS priemonės „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

1 pried_paraiska NVO verslas
2 pried verslo planas NVO verslas
3 pried JVS NVO verslas
FSA Socialiniu ir kitu paslaugu pletra vykdant NVO ir bendruomenini versla Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Privatus soc. verslas –VPS priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2

1 pried_paraiska privatus soc verslas
2 pried verslo planas privatus soc
3 pried JVS privatus soc verslas
FSA Privataus sektoriaus socialinio verslo kurimas ir pletra Nr. LEADER-19.2-SAVA-2

Mokymai – VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1

1 pried_paraiska soc verslo mokymai 3.1

FSA soc verslo mokymai 3.1