Sūduvos VVG 2014-2020 metų strategija „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“

2015 metų rugsėjo 30 dieną Sūduvos VVG baigė rengti ir atidavė vertinimui Sūduvos VVG strategiją. Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius- 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Sūduvos VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 365 162 Eur. Pateikiame strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių santrauką ir lėšų paskirstymą esant 100 balų įvertinimui.

Sūduvos VPS nuo 2017-12-14

Sūduvos VPS nuo 2018-05-14

Sūduvos VPS nuo 2019-12-09

Sūduvos VPS nuo 2020 10-21

Sūduvos VPS nuo 2021-03-31

Sūduvos VPS nuo 2021-09-13

Sūduvos VPS nuo 2022-06-16

Sūduvos VPS nuo 2023-12-27

Sūduvos vietos veiklos grupė yra viena iš nedaugelio Lietuvos VVG, kurios teritorija nesutampa su šalies administraciniu suskirstymu (savivaldybių ribomis). Tačiau pažvelgus į žemėlapį, tai – kompaktiška vientisa teritorija. Sūduvos VVG teritoriją sudaro Kazlų Rūdos savivaldybė, išskyrus Kazlų Rūdos miestą ir Sasnavos kaimiškoji seniūnija, priklausanti Marijampolės savivaldybei. Teritorija suskirstyta į 5 seniūnijas: Antanavo, Jankų, Kazlų Rūdos, Plutiškių ir Sasnavos (Marijampolės sav.). 2015 m. sausio 1 d. Sūduvos VVG teritorijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 9950 gyventojų. Tai viena iš nedaugelio savivaldybių, kurios didžioji dalis gyventojų gyvena kaimo vietovėje (Kazlų Rūdos mieste 2014 metų pradžioje gyveno 6342 gyventojai). Didžiausia gyventojų koncentracija Kazlų Rūdos kaimiškojoje (3862 gyventojai), Jankų (1198 gyventojai) ir Sasnavos (3396) seniūnijose. Sūduvos VVG teritorija – viena miškingiausių Lietuvoje, daugiau nei pusę (385 kv. km) jos ploto užima miškai, todėl čia vyraujantys verslai yra susiję su medienos gaminių gamyba. Miškų ištekliai sudaro sąlygas alternatyvių verslų vystymui: medžioklei, uogų, grybų rinkimui, turizmui. Sasnavos seniūnijoje veikianti krovinių gabenimo įmonė teikia logistikos paslaugas bei dėka derlingų žemės ūkio naudmenų vyrauja žemės ūkis. Sūduvos VVG teritorijos vientisumą užtikrina ir tai, jog kaimo plėtros veikėjai atstovaujantys tiek ekonominį, tiek verslo sektorius yra įtraukiami į VVG veiklą įgyvendinant strategiją bei kitus projektus.

Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“ projektą  „Sūduvos vietos veiklos grupės integruota plėtros strategija“ (42PP-KM-14-1-05371-PR001) kaimo plėtros veikėjų poreikiams nustatyti buvo sudaryta anketa ir atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 189 Sūduvos VVG gyventojai. Tuo pat metu  teritorijos situacijos analizei  buvo renkami statistiniai rodikliai apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus. Susisteminus turimus duomenis kiekvienoje bendruomenėje (Sūduvos VVG vienija 20 vietos bendruomenių) buvo rengiama fokus grupių interviu, kurių metu buvo aptarta konkrečios vietovės statistiniai duomenys, identifikuojamos problemos, pristatomi galimi jų sprendimo būdai bei parengiama SSGG analizė. Informacijai surinkti buvo surengta 25 susitikimų. Į šiuos susitikimus buvo kviečiami įvairių socialinių grupių atstovai (jaunimo, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir kt.). Projekto apibendrinimui buvo surengtas Strategijos pristatymo renginys, į kurį buvo kviečiami potencialūs pareiškėjai, VVG nariai ir kiti suinteresuoti asmenys bei organizacijos. Renginyje dalyvavo 50 žmonių.  Projekto pabaiga 2016 m. sausio 14 d.