KVIETIMAS (2018 m. vasario 5 d. – kovo 30 d.)

III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiška

Jungtinės veiklos sutartis

Vienos įmonės deklaracija

III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis Nr. LEADER-19.2-7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiška

Jungtinės veiklos sutartis

Vienos imonės deklaracija

Atšauktas I kvietimas