KVIETIMAS (VASARIO 22 D.- BALANDŽIO 12 D.)

2 kvietimo VP vertinimo rezultatai

2-3 kvietimu PAK nutariamoji dalis

V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiška

Jungtines veiklos sutartis

Vienos imones deklaracija

V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiska

Jungtinės veiklos sutartis

Vienos imones deklaracija