KVIETIMAS ( 2018 m. liepos 30 d. 9 val.- rugsėjo 21 d. 15 val.)

 

4 kvietimo PAK nutariamoji dalis

4 kvietimo VP vertinimo rezultatai

Vienos imones deklaracija

Smulkaus ir vidutinio verslo deklaracija

II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas  verslo pradziai

Paraiskos forma pradžiai

Verslo plano forma pradžiai

II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADE-19.2-6.4

Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai

Paraiskos forma verslo pletrai

Verslo plano forma pletrai