KVIETIMAS (2018 m. kovo 8 d. 9 val. – balandžio 6 d. 15 val.)

 

3 kvietimo VP vertinimo rezultatai

2-3 kvietimu PAK nutariamoji dalis

III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiska

Jungtinės veiklos sutartis

Vienos įmonės deklaracija

II kvietimas suvestine

II ir III kvietimo nutariamoji dalis

III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis Nr. LEADER-19.2-7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiska

Jungtinės veiklos sutartis

Vienos įmonės deklaracija