6 kvietimo PAK nutariamoji dalis 

6 kvietimo VP vertinamoji dalis

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-07-26 9.00 val. iki 2019-08-30 15.00 val.

SVV deklaracija
Vienos imones deklaracija

II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2  

Paraiskos forma 2019-07 pradzia
Verslo plano forma 2019-07 pradzia

FSA_6.2 verslo pradzia_ 2019-07

 

II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Paraiskos forma 2019-07 pletra
Verslo plano forma 2019-07 pletra

FSA_6.4 verslo pletra_ 2019-07