Kvietimo metu paraiškų negauta

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-12-23 9.00 val. iki 2020-01-31 12.00 val.

VII kvietimo skelbimas

Vienos-imones-deklaracija

SVV-deklaracija

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.1. 

3 pried verslo planas soc paslaugos

2 pried JVS soc paslaugos

1 pried_paraiska soc paslaugos

FSA soc paslaugos

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Socialinio verslo paremto bendradarbiavimu ir vietos išteklių panaudojimu kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.2

3 pried verslo planas soc bendradarbiavimas

2 pried JVS soc bendradarbiavimas

1 pried_paraiska soc bendradarbiavimas

FSA soc bendradarbiavimas

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2

3 pried JVS privatus soc verslas

2 priedas Verslo planas privatus soc verslas

1 pried_paraiska privatus soc verslas

FSA privatus soc verslas

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1

1 pried_paraiska soc verslo mokymai

FSA soc verslo mokymai

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.2 

1 pried_paraiska inovaciju mokymai

FSA inovaciju mokymai