8 kvietimo VP vertinimo rezultatai

8 kvietimo PAK nutariamoji dalis

VIII kvietimo skelbimas VERSLAS VEIKLOS MOKYMAI

SVV deklaracija
Vienos imones deklaracija

Remiamos neremiamos veiklos teikiantiems verslo projektus

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Paraiskos forma 2020-02 pradzia 6.2

Verslo plano forma 2020-02 pradzia 6.2

FSA_6.2 verslo pradzia_ 2020-02

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Paraiskos forma 2020-02 pletra 6.4

Verslo plano forma 2020-02 pletra 6.4

FSA_6.4 verslo pletra_ 2020-02

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

1 priedas paraiska partneryste 4.1

2 priedas Jungtines veiklos sutartis partneryste 4.1

FSA Veiklos partneryste 2020-02 4.1

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

1 priedas paraiska partneryste 4.2

2 priedas Jungtines veiklos sutartis renginiai 4.2

FSA veiklos renginiai 2020-02 4.2

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1

1 pried_paraiska soc verslo mokymai 3.1

FSA soc verslo mokymai 3.1

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.2

1 pried_paraiska inovaciju mokymai 3.2

FSA inovaciju mokymai 3.2