9 kvietimo VP vertinimo rezultatai

Projektu atrankos komiteto posedžio nutariamoji dalis VP6

9 kvietimo skelbimas (Atnaujintas dokumentas)

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Paraiskos forma 2020-07 pradzia 6.2

Verslo plano forma 2020-07 pradzia 6.2

FSA-VERSLUI-PRADETI

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Paraiskos forma 2020-07 pletra 6.4
Verslo plano forma 2020-07 pletra 6.4
FSA-VERSLO PLETRA (Atnaujintas dokumentas)

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

1 priedas Paraiska krastovaizdis 10 000
2 priedas jungtines veiklos sutarties forma po kalb
FSA KAIMO GAMTOS PAVELDAS KRASTOVAIZDIS

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

1 priedas Paraiska maza infr 20 000
2 priedas jungtines veiklos sutarties forma po kalb
FSA MAZOS APIMTIES INFRASTRUKTURA