Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

 

Atšaukiamas I kvietimas

Informuojame, kad dėl turinio klaidos atšaukiamas I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal  III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms...

II paraiškų rinkimas

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo...

Šaukiamas valdybos posėdis

Vasario 14 d. 15.00 val. šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis. Susirinkimas vyks Sūduvos VVG administracijos patalpose, adresus Daukanto g.19-409, Kazlų Rūda Darbotvarkė: 1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų...

I paraiškų rinkimas

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės...

Šaukiamas valdybos posėdis

Sausio 26 d. 14.30 val. organizuojamas Sūduvos VVG valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1. Sūduvos VVG VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas; 2. Finansavimo sąlygų aprašų pagal pagal VPS III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės...

Susitikimas Danijoje

Sūduvos VVG atstovai gruodžio 6-7 dienomis lankėsi Danijoje, Kopenhagoje, kur susitikimo su CYCLING WITHOUT AGE iniciatoriumi Ole Kassow ir tarptautinės bendruomenės koordinatore Pernille Bussone. Jie Lietuvos ambasadorės Danijoje Gintė Damušis kvietimu jau anksčiau...

Keitėsi VP administravimo taisyklės

Informuojame, jog keitėsi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės). Vieni svarbiausių vietos projektų Administravimo taisyklių pakeitimų yra susiję su naujai žemės ūkio ministro...

Sūduvos VVG viešinimo renginys Sasnavoje

Lapkričio 10 dieną Sasnavoje vyko Sūduvos VVG viešinimo renginys, kurio metu buvo pristatyta Sūduvos VVG strategijos vietos projektų I kvietimo priemonės, projektų teikimo tvarka, tinkamumo ir atrankos kriterijai. Renginio metu taip pat buvo pristatyta parama verslui....

Bendruomenių naujienos

 

Kaimo bendruomenės raginamos pasinaudoti parama

Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2018 m. sausio 15...

Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Sūduvos VVG nariai ir mūsų draugai, Nuoširdžiai visus sveikinu su Šv. Kalėdomis bei Naujaisiais Metais. Lai užgimęs Kūdikėlis atneša į Jūsų namus ir bendruomenes širdies šilumą ir bendrystę. Lai sekančiais jubiliejiniais Lietuvai metais išsipildo visos Jūsų...

Kalėdinė mugė Bagotojoje

Sekmadienį Bagotosios kaime, vyko tradicinė „Kalėdinė mugė“ , į kurią pakvietė moterų klubas „Žiburys“. Visus  atėjusius pasitiko  košė, arbata ir kalėdinė melodija.  Pasistiprinę galėjo pasižiūrėti programą, kurioje vaidino ir šoko  mažieji. Po vaikučių pasirodymo...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos