Liepos 4 dieną Antanavas šventė 255 metų jubiliejų. Šventė prasidėjo Antanavo garbingo amžiaus asmenų lankymu, kuriems buvo įteikti šventiniai suvenyrai. Aplankant Uršutę Andriušaitienę, Liudviką Aranauskienę, Petrą Andriuškevičių, Valentiną Baniulaitį pasidžiaugėme, kad jie yra mūsų istorijos dalis ir gyvi liudininkai tų įvykių, kurie vyko Antanave. Vėliau šventė tęsėsi prie Antanavo buvusio dvaro. Atvykstantys svečiai kultūros namuose buvo vaišinami „Dvaro arbata“ iš įvairių vaistažolių ir 13 val. pakviesti dalyvauti Šv. Mišiose, kurias drauge su parapijos klebonu Algirdu Žukausku aukojo buvusių dvarininkų Šabunevičių giminaits Konradas Hasior. Po Šventųjų Mišių garbus svečias padovanojo dvarininkų Šabunevičių geneologijos medžio paveikslą, kurio šaknys siekia net 15 amžių.
Po šventųjų Mišių buvo atidaryta amatininkų mugė, kurioje buvo galima įsigyti „Antanavo skaptaunės“ ir Višakio Rūdos miško gėrybių bei kitų amatininkų natūralaus muilo, arbatžolių arbatos, tautodailės, pintų bei molio dirbinių, vietinių braškių. Antanavo jaunimo klubas surengė foto parodą „255 Antanavo pėdos“. Buvo įdomu pasižvalgyti kaip jaunimas mato Antanavą istorijos ir dabarties įvykių sūkuryje.
Kultūros namuose vyko Sūduvos VVG konferencija „Kultūros paveldo išsaugojimas įgyvendinant Sūduvos VVG 2007-2013 metų strategiją“. Šio renginio metu buvo pristatyta Sūduvos VVG 2007-2013 metų įgyvendinti projektai, surengta projektų pristatymo foto paroda. Renginio metu buvo pristatyta ir Antanavo dvaro istorija bei dvaro atstatymo perspektyvos.
Vėliau šventė persikėlė į sceną. Koncertinę programą pradėjo Lenkijos Respublikos Šypliškių folkloro ansamblis „Pogranicze“ . Vėliau scenoje juos keitė Vilkaviškio folkloro ansamblis „Sūduviai“ , Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblis, Jūrės kaimo kapela „Medliava“, Kauno muzikinio teatro solistas Juozas Janušaitis ir Rūta Morozovaitė. Esame dėkingi visiems kolektyvams ir solistams, nes jų pasirodymą sunkino kaitri saulė. Koncertinę programą baigė Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestras, kurie savo muzika atgaivino parką , nes pagal istorinius šaltinius dvaro laikmečiu ne kartą dvarininkai rengdavo įvairius vakarus, kuriuose skambėdavo pučiamųjų orkestro muzika. Visiems kolektyvams buvo įteikti Antanavo 255 mečio suvenyrai bei ženkliukai. Šventės metu buvo paminėta, kad Antanavo seniūnija taip pat švenčia mažąjį 15 metų jubiliejų. Buvo pasveikintas pirmasis Antanavo seniūnijos naujagimis, kuriam jau dabar 15 metų. Tai Skirmantas Guobis, gyvenantis Bagotojoje. Šventės svečiai buvo kviečiami albume rašyti bendrą laišką su palinkėjimais Antanavui.
Šventinio koncerto pabaigoje visus svečius vaišinome gimtadienio tortu, į dangų pakilo simboliniai oro žibintai bei buvo įžiebtas naktinis labirintas.
Norime visiems padėkoti, kurie dalyvavo šventėje. Buvo malonu matyti šventės svečius, kurie šiuo metu negyvena Antanave bet jaučia pilietinę pareigą atiduoti šiam kraštui ir jo istorinei datai paminėti. Tenka apgailestauti, kad Kazlų Rūdos savivaldybės atstovų šventėje nesulaukėme. Tai jau mums antanaviečiams ne naujiena. Mes šventę darome ne dėl valdžios, o dėl savo krašto žmonių.
Noriu nuoširdžiai padėkoti Anantanavo bendruomenės aktyvui už visapusišką pagalbą organizuojant šį jubiliejinį renginį. Pagrindinis šventės rėmėjas buvo Sūduvos vietos veiklos grupė. Dėkojame Bagotosios, Jūrės kaimo ir Puskelnių bendruomenėms už apsilankymą šventėje ir dovanas.
Dar kartą visiems nuoširdus ačiū už dalyvavimą ir pagalbą. Tik bendra Jūsų visų dėka galime pasidžiaugti prasmingais renginiais.
Reda Kneizevičienė
Antanavo bendruomenės pirmininkė
Foto- I dalis