Antanavo bendruomenė

Rasa Ašmontienė

Pirmininkė

Pirmininkė: Rasa Ašmontienė
Bagotosios 4 – 4, Antanavo k., Antanavo sen., LT-69367 Kazlų Rūdos sav.
Mob.: +370 684 02137
El. p.: antanavobendruomene@gmail.com 

    2006 m. bendruomenė iš bendruomenės narių aukų ir 2 proc. įsigijo patalpas, kurios bendruomenei priklauso nuosavybės teise. Patalpos (86 m²) yra senajame dvaro pastate, kuriame įsikūrę Antanavo kultūros namai, medicinos punktas. Pastatas ir šalia esanti teritorija yra bendruomenės traukos centras. 2006 m. buvo atliktas Antanavo seniūnijos gyventojų poreikių tyrimas, kuris parodė, kad antanaviečiai pageidauja naujai įsigytas patalpas pritaikyti įvairių socialinių grupių poreikiams (jaunimo klubui, pagyvenusių žmonių, šeimoms su mažais vaikais ir pan.). Bendruomenė vadovaudamasi gyventojų poreikiais įgyvendino iškeltus uždavinius. Per įvairią projektinę veiklą buvo siekiama Antanavo bendruomenėje ugdyti bendruomeniškumą, situacijos, savęs ir bendruomenės, aplinkos suvokimą ir atsakomybę.2006 metais iš Žemės ūkio ministerijos lėšų kaimo bendruomenių veiklai buvo atliktas remontas, 2007 metais įrengti du tualetai, renovuota kanalizacijos ir vandentiekio sistema, pakeisti langai, įrengtas dušas. Nuo 2007 metų teikiamos skalbimo, prausimosi paslaugos, vykdoma vaikų dienos centro veikla, kuri davė rezultatų- padidėjo vaikų užimtumas, mūsų globojami vaikai neįvykdė teisės pažeidimų, nevartojo narkotinių medžiagų, įgijo bendravimo, darbinių ir praktinių, konfliktų sprendimo įgūdžių, iš šešių sumažėjo socialinės rizikos šeimų iki dviejų. Nuo 2008 metų bendruomenės centre veikia viešosios internetinės prieigos taškas. Kiekvienais metais bendruomenė gauna pajamų, už kurias panaudoja einamosioms VDC išlaidoms padengti (kuras katilui, ūkinėms reikmėms). Iš Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų koofinansuojant vaikų dienos centro veiklą apmokama vandens, elektros išlaidos. 2010 m. atliktas Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų teikimo būklės tyrimas. Apklausos metodu siekta sužinoti Antanavo bendruomenėje gyvenančių žmonių nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Atliktas bendruomenės paslaugų kokybės vertinimas parodė, kad vaikų dienos centro veiklą įvertino visi anketos respondentai labai gerai ir pageidavo, kad veikla būtų tęsiama. Pasiūlymuose buvo išreikštas noras, kad bendruomenės centre būtų teikiama ir trumpalaikė socialinė globa vienišiems senyvo amžiaus asmenims.Nuo 2011 metų bendruomenėje buvo pradėta teikti karšto maisto paslauga 15 seniūnijos vienišiems asmenims. Darbuotojos darbo užmokestį finansuoja Kazlų Rūdos savivaldybė, maisto produktus gauname dalyvaudami Maisto banko akcijose. Didelę paramą gauname iš vietos ūkininkų, kurie remia daržovėmis. Už šią paslaugą gavėjai moka po 3 Lt. Iš šių lėšų perkame dujas maisto produktų ruošimui bei trūkstamą maistą. 2012 metai pagal VšĮ „OSFL projektai“ projektą įsigijome naują skalbimo mašiną (8 kg.), dujinę viryklę. Pagal šį projektą karšto maisto paslaugą teikėme katu su partneriais Telšių rajono Luokės bendruomene. 2013 metais šios paslaugos teikimą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Iš pajamų gautų už paslaugas ir Kazlų Rūdos savivaldybės atlikome šildymo sistemos atnaujinimą, o iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų, skirtų vietos bendruomenių paslaugų plėtrai atlikome virtuvės remontą. Projektų eiga kas mėnesį aptarinėjama bendruomenės valdybos posėdyje drauge su gatvių ir kaimų seniūnais, kurie nuolat stebi centrą lankančias šeimas.  2010 metais Antanavo bendruomenės centre lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.