Pareiškėjas Antano Deivikas 2018-09-19 pateikė verslo plėtros projektą pagal
Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 4. Įgyvendinant projektą planuojama Plėsti kaimo turizmo sodybos veiklą, investuojant į sodybos veiklos priežiūros įrangą ir pagalbinius pastatus, taip sukuriant papildomas darbo vietas vietiniams gyventojams ir taupiau naudojant lėšas bei energetinius ir kitus išteklius. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 49 801,00 Eur.

Vykdant projekto veiklas pareiškėjas įsigijo technines priemones (skalbimo mašiną,
dulkiu siurblį, džiovyklę, lyginimo stalą, malkų ruošimo mašiną, sodo traktoriuką su pjovimo įranga, motorinį pjūklą, vejapjovę, krūmapjovę, purkštuvą, rankinę benzininę šluotą, aukšto slėgio plovyklą), taip pat vykdyti ūkinio pastato rekonstrukcijos darbai, naujos malkinės statyba bei sodybos apšvietimo įrengimo darbai. Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjas įsipareigojo sukurti 1,5 etato naujų darbo vietų ir išlaikyti 1 etatą sukurtą iki paraiškos pateikimo. Projekto įgyvendinimas truko 8 mėn., 2020 m. sausio 31 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.