Apie Sūduvos VVG

Sūduvos VVG teritorijoje nuo seno buvo gyvos bendruomeniškumo tradicijos. 2002 metų pradžioje buvo įregistruotos pirmosios kaimo bendruomeninės organizacijos (Plutiškių, Bebruliškės, Antanavo ir Jūrės kaimo), kurių pagrindinis tikslas – aktyvinti kaimo žmones, stiprinti pilietiškumą ir bendromis jėgomis pagerinti bendruomenės narių gyvenimo sąlygas. 2003 metais buvo užregistruota jau 12 bendruomeninių organizacijų.

Galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis ir pagerinti gyvenimo kokybę, vis dažniau ragino sukrusti visus kaimo žmones. Lietuvoje startavus LEADER+ programai aktyviausi kaimo žmonės, bendruomenės ir institucijos ėmė burtis į vietos veiklos grupes (VVG) tam, kad galėtų gauti finansavimą mokymams, kaimiškos vietovės strategijai rengti ir, sėkmės atveju, projektų įgyvendinimui.

Siekiant pagrįstai susisteminti ir subalansuoti Suvalkijos etnografinės kaimiškosios teritorijos raidai svarbiausius sprendimus, 2004 metais buvo įkurta Suvalkijos vietos veiklos grupė, kuri vienijo net 5 savivaldybes: Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio. 2006 m. birželio 27 d. įvykusiame Suvalkijos krašto VVG valdybos susirinkime buvo diskutuojama apie Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės veiklą po to, kai paaiškėjo, kad Suvalkijos VVG negavo finansavimo bandomajai strategijai įgyvendinti. Supratome, kad per daug plati teritorija, per daug skirtingi interesai. Tai paskatino mus natūraliam skilimo procesui. 2006 metais įsikūrė Šakių, Vilkaviškio, Sūduvos, Kalvarijos ir 2007 metais Marijampolės vietos veiklos grupės.

Sūduvos VVG atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos kaimiškąją teritoriją. Tai sudaro 554 km² Kazlų Rūdos savivaldybės ir 131,97 km² Sasnavos seniūnijos kaimiškosios teritorijos. Iš viso Sūduvos VVG teritorijoje gyvena apie 11 tūkst. gyventojų.

Sūduvos VVG steigėjai:

  1. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija, atstovaujama pirmininkės Redos Kneizevičienės;
  2. Antanavo bendruomenė, atstovaujama valdybos nario Romo Liutkaus;
  3. Bagotosios bendruomenė, atstovaujama pirmininkės Zanės Krupavičienės;
  4. Fizinis asmuo Vilius Bastys.

2006 m. rugpjūčio 28 d. buvo įsteigta Sūduvos vietos veiklos grupė. Kadangi pagal „LEADER+ pobūdžio priemonės“ nuostatas VVG teritorija turėjo apimti ne mažiau 10000 gyventojų, Sūduvos VVG steigėjų pirmasis uždavinys buvo susirasti partnerius, nes Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškoje teritorijoje gyvena tik 7500 gyventojų. Esame labai laimingi, kad į mūsų kvietimą atsiliepė ir bendroje veikloje sutiko dalyvauti Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnija, su joje esančiomis 4 bendruomenėmis – Tautkaičių, Gavaltuvos, Sasnavos ir Puskelnių.