Balandžio 13 dieną Ąžuolų Būdos bendruomenėje vyko ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Pirmininkas Romaldas Bliuvas pateikė veiklos apžvalgą, o revizinė komisija pristatė finansinę ataskaitą. Susirinkimo metu buvo apdovanoti jubiliejinius metus šventę bendruomenės nariai. Bendruomenės narių pasiūlymu buvo rengiamas slaptas balsavimas dėl pirmininko rinkimų. Nemaža balsų persvara rinkimus laimėjo dabartinis pirmininkas Romaldas Bliuvas. Taip pat buvo išrinktai nauja taryba bei revizinė komisija. 
Susirinkime dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės Mero pavaduotojas Marius Žitkus. Tai buvo pirmasis jo susitikimas su bendruomene šiose pareigose. Bendruomenė apžvelgė pateiktus ir planuojamus projektus, bei pažėrė darbų sąrašą naujos kadencijos politikams. Jau ne pirmus metus šioje bendruomenėje keliamas klausimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako iki bažnyčios ir kapų, mokyklos tvoros ir automobilių aikštelės įrengimo klausimai. Aktyvi bendruomenė pati ėmėsi iniciatyvos ir pateikė Žemės ūkio ministerijai projektą dėl tvoros aptvėrimo, o Sūduvos VVG pateikti žada projektą įvažiavimui ir automobilių aikštelei įrengti. 
Belieka palinkėti naujai taryba ir pirmininkui nesustoti ir toliau aktyviai atstovauti bendruomenės interesus.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė