Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė 2019 m. pateikusi projekto paraišką, susijusią su infrastruktūros sutvarkymo darbais, buvo viena iš nedaugelio bendruomenių patekusių į rezervinių projektų sąrašą, kurių įgyvendinimui skirta parama.
Gautas finansavimas projekto „Daugiafunkcinio centro teritorijos saugumo užtikrinimas“ Nr. NPKB-19-V-51 įgyvendinimui užtikrino galimybes aptverti Ąžuolų Būdos daugiafunkcinio centro teritoriją nauja tvora bei užtikrinti lankytojų saugumą. Ąžuolų Būdos daugiafunkcinio centro teritoriją juosianti tvora nebuvo atnaujinama daugelį metų, todėl buvo ne tik nesaugi centro lankytojams bet ir vietomis išvirtę tvoros segmentai nepuošė ir pagrindinės kaimo gatvės kurioje centras įsikūręs. Vykdant projekto veiklas atnaujinta apie 165 m tvoros kartu įrengiant rakinamus
dvivėrius vartus bei vartelius. Bendras projekto biudžetas 6455,35 Eur, iš kurių – 5000,00 Eur sudaro paramos lėšos, 1455,35 Eur. – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos lėšos skirtos projekto daliniam finansavimui.
Įgyvendinus projektą pagerėjo ne tik Ąžuolų būdos kaimo pagrindinės gatvės estetinis vaizdas, naujai aptvertoje teritorijoje yra lygiai saugūs daugiafunkcinį centrą lankantys ikimokyklinio, mokyklinio ir VDC lankantys mokiniai, jų pedagogai ir aptarnaujantis personalas sumažėjo rizikos ir baimės, kad vaikai išbėgs į važiuojamąją kelio dalį.
Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programos ir Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos skirtos lėšos suteikė galimybę sutvarkyti vieną iš labiausiai šiuo metu tvarkytinų infrastruktūros objektų Ąžuolų Būdos kaime.

LĖŠAS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRĖ