Ąžuolų būdos kaimo bendruomenė

Romaldas Bliuvas

Pirmininkas

Pirmininkas: Romaldas Bliuvas

Mob.: +370 686 97012

El. p.: bliuvas@gmail.com

    Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė įsikūrusi nuo 2002 m. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis Ąžuolų Būdos kaime buvo 368 gyventojai, iš jų šiuo metu 86 bendruomenės nariai. Bendruomenėje vyksta nemažai įvairių kultūrinių renginių, organizuojamos talkos, rūpinamasi kaimo žmonių užimtumu. Organizuojamuose renginiuose, įvairiose akcijose dalyvauja tiek Ąžuolų Būdos, Didžiųjų Zariškių, tiek kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Bendruomenė savo ir kaimo gyventojų poreikiams naudoja parapijos namus. Kuriuos sutvarkė ir suremontavo įgyvendindami projektą ,,Parapijos gyvenamojo namo remontas, pritaikymas viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimui“.
Nuo 2013 rugsėjo mėnesio Ąžuolų Būdos universalaus daugiafunkcinio centro (UDC) patalpose veikia „Vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas“, kurio veiklai finansavimą gavo Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė. Bendruomenės pastangomis, įgyvendinant projektus, Ąžuolų Būdos kaime įrengtos sporto ir vaikų žaidimo aikštelės. Įsikūrus bendruomenei, atsirado daugiau žmonių, suinteresuotų aktyvia kultūrine veikla, socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimu.