Pareiškėjas Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė, kartu su partneriais Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija bei Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželiu 2019-04-18 pateikė infrastruktūros sutvarkymo projektą pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 5. Įgyvendinant projektą numatyta sutvarkyti Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės infrastruktūrą, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę su pėsčiųjų perėjimo takeliais, nusausinant aikštelės aplinką drenažo pagalba prie Ąžuolų Būdos Universalaus daugiafunkcinio centro, adresu Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būdos k.,
Kazlų Rūdos sen. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 17 066,00 Eur.

  Vykdant projekto veiklas pareiškėjas CVPIS priemonėmis atliko skelbiamą pirkimą
dėl rangos darbų įsigijimo, 2019 m. gruodžio mėn. pasirašyta darbų vykdymo sutartis. Dėl palankių oro sąlygų 2020 m. pradžioje pradėti vykdyti infrastruktūros sutvarkymo darbai įrengiant drenavimo sistemą, automobilių stovėjimo aikštelę bei pėsčiųjų takelį. Įgyvendinant projektą taip pat buvo vykdydamas savanoriškas darbas – atliekant aplinkos tvarkymo darbus, nenumatytus rangovo sąmatoje, dirbo 6 bendruomenės savanoriai.

  Projekto įgyvendinimas truko 5 mėn., 2020 m. kovo 4 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Įgyvendinus projekto veiklas tvarkinga ir funkcionalia Ąžuolų Būdos Universalaus daugiafunkcinio centro aplinka džiaugiasi ne tik centro lankytojai bet ir visi kaimo gyventojai.