Bagotosios kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenių patirčių mainai“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso taisykles.

 Projektu buvo siekiama stiprinti Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių tarpusavio ryšius organizuojant bendras veiklas.

 Įgyvendinant projektą Bagotosios kaimo bendruomenė kartu su bendruomenes vienijančia Asociacija organizavo susitikimus – apskrito stalo diskusijas su bendruomenių lyderiais ir nariais, kurių metu diskutuojama koks bendruomeninių organizacijų vaidmuo atstovaujant vietos gyventojų interesus, kokios pagrindinės problemos kurios trukdo bendruomenei sėkmingai veikti, bet ir aptarti ateities lūkesčiai. Siekiant motyvuoti vietos bendruomenių narius surengta gerosios patirties pasidalijimo išvyka į Biržų rajono savivaldybės bendruomenes.

 Projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 60 įvairaus amžiaus ir socialinių grupių atstovų. Pagal priemonę projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudarė – 1981,00 Eur..