Bagotosios kaimo bendruomenė 2020 m. pateikusi projekto paraišką  „Kermošių tradicijų išsaugojimas, puoselėjimas ir populiarinimas Bagotosios krašte“, susijusią su tradicinių renginių organizavimu.

Projekto tikslas – išsaugoti ir populiarinti Bagotosios krašto etninio paveldo – kermošių tradicijas, interpretuojant savitą krašto paveldo praeitį ir dabartį, įveiklinant vietos kultūros paveldą ir įtraukiant įvairių kartų tarpusavio bendradarbiavimą ir kultūrines iniciatyvas.

  Projektas „Kermošių tradicijų išsaugojimas, puoselėjimas ir populiarinimas Bagotosios krašte“ aktualus interpretuojant krašto kultūrinio paveldo praeitį ir dabartį ir skatinat išsaugoti savitas krašto etninio paveldo tradicijas. 2020 metais organizuotas tradicinis kermošius Bagotojoje buvo ypatingas, į šventę susirinko nemažai tradicinio amato puoselėtojų, kurie pristatė savo gaminius. Renginyje su savo koncertine programa dalyvavo ansamblis „Jonis“ bei instrumentinis ansamblis „Seven Brass“ (Lenkija) ir folklofo grupė „Liskovanie“ (Lenkija). Turtinga renginio programa pritraukė ir didelį žiūrovų skaičių, manome, jų  šiais metais buvo net apie 400. Prie renginio organizavimo daug prisidėjo vietos jaunimas, padėjo rengti programą, tvarkė aplinką ruošė šventės vietą. Organizuojant šventę daug prisidėjo vietos jaunimas, Kazlų Rūdos Kultūros centro darbuotojai, Bagotosios moterų klubo „Žiburys“ narės bei bendruomenės aktyvas.

 Paramos lėšas sudaro 1500,00 Eur, projektas finansuojamas 100 proc.

 

LĖŠAS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRĖ