Būdos kaimo bendruomenė

Jūratė Gurevičienė

Pirmininkė

Mob.: +370 686 45 980
El. p.: jurategureviciene@gmail.com

 
 
Būdos bendruomenė įregistruota 2007 metais. Šiuo metu bendruomenėje yra 73 nariai. Bendruomenė neseniai renovavo pagrindinį Būdos kaime esantį pastatą, kuriame įsikūrę Būdos kaimo bendruomenė, kultūros namai, biblioteka. Šis pastatas – tai kaimo kultūros židinys. Kultūros darbuotojos dėka kultūros namuose vyksta aktyvi kultūrinė veikla. Kaimo žmonėms tai vieta, kur jiems smagu susirinkti, padainuoti, pagroti, pabendrauti, tiesiog atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių. Vaikai ir jaunimas čia renkasi vakarais žaisti, sportuoti. Būdos kaimo bendruomenės žmonės džiaugiasi, kad jiems padeda Kazlų Rūdos savivaldybės vadovai.
Bendruomenės misija yra tarnauti žmonėms, kurti gėrį ir grožį. Tikslas – kurti gražesnį kaimą. Būdos bendruomenė vykdo sociokultūrinę veiklą. Neseniai įgyvendino projektus: „Būdos kaimo bendruomenės pieno perdirbimo įmonėlė“, „Būdos kaimo žmonių integracija į darbo rinką“, „Suvalkijos krašto tradicijų puoselėjimas Būdos kaime“.
Būdoje ne vieneri metai veikia neformali jaunimo grupė. Jaunimas glaudžiai bendradarbiauja su bendruomene, organizuoja įvairius renginius, patys stengiasi visur dalyvauti.