Paskutinis seminaras

Paskutinis seminaras

Nors trečiadienį vyks baigiamoji projekto „Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ konferencija, į kurią esate kviečiami, bet paskutiniai...