VšĮ Kardokų gamtos mokyklos projekto „Kartų gija“ – bendrystės namai Kardokuose“ Nr. KAZL-LEADER-6B-D-10-4-2021/42VS-PV-21-1-01452-PR001 įgyvendinimas

Pareiškėjas VšĮ Kardokų gamtos mokyklos baigė įgyvendinti projektą „Kartų gija“ – bendrystės namai Kardokuose Nr. KAZL-LEADER-6B-D-10-4-2021/42VS-PV-21-1-01452-PR001,  pateiktą pagal Sūduvos VVG kvietimą Nr. 10. Įgyvendintas socialinio verslo  projektas, kurio metu...

Organizuojamas visuotinis VVG narių susirinkimas

2023m. gegužės 30 d. 15.30 val. organizuojamas visuotinis nuotolinis („Zoom“ platformoje) susirinkimas, kurio planuojama darbotvarkė:1. Dėl valdybos nario tvirtinimo;2. Dėl 2023-2027 m. finansinio laikotarpio vietos plėtros strategijos...