Organizuojamas visuotinis VVG narių susirinkimas

2023m. gegužės 30 d. 15.30 val. organizuojamas visuotinis nuotolinis („Zoom“ platformoje) susirinkimas, kurio planuojama darbotvarkė:1. Dėl valdybos nario tvirtinimo;2. Dėl 2023-2027 m. finansinio laikotarpio vietos plėtros strategijos...

Sūduvos VVG visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2023-04-19 vyko Sūduvos VVG visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu pristatyta Pirmininko 2022 m. veiklos ataskaita, aptartas 2023 m. veiklos planas. Revizinės komisijos pirmininkas Audrius Raškauskas pristatė organizacijos finansinę padėtį...