Skelbiamas kvietimas verslo projektams

Skelbiamas kvietimas verslo projektams

Liepos 19 d. Sūduvos VVG valdyba patvirtino Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio...
Šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis

Šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis

2018-07-18 d. 16 val. 30 min. organizuojamas VVG valdybos posėdis, kurio darbotvarkė: 1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir veiklos sritį...
Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad 2018 m. liepos 18 d. 16 val., adresu: S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda,  planuojamas Sūduvos vietos veiklos grupės gautų Kvietimo Nr. 2 ir Kvietimo Nr. 3 vietos projektų paraiškų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Dėl paramos, vietos...
Susitikimas su Europarlamento nariu Broniu Rope

Susitikimas su Europarlamento nariu Broniu Rope

Europos parlamento narys Bronius Ropė kviečia į diskusiją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos, nes jam yra patikėta parengti nuomonę Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui dėl BŽŪP strateginių planų rėmimo taisyklių. Siekdamas suformuluoti...
Eiti prie įrankių juostos