Atšaukiamas I kvietimas

Informuojame, kad dėl turinio klaidos atšaukiamas I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal  III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms...
II paraiškų rinkimas

II paraiškų rinkimas

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo...
Šaukiamas valdybos posėdis

Šaukiamas valdybos posėdis

Vasario 14 d. 15.00 val. šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis. Susirinkimas vyks Sūduvos VVG administracijos patalpose, adresus Daukanto g.19-409, Kazlų Rūda Darbotvarkė: 1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų...
I paraiškų rinkimas

I paraiškų rinkimas

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės...
Šaukiamas valdybos posėdis

Šaukiamas valdybos posėdis

Sausio 26 d. 14.30 val. organizuojamas Sūduvos VVG valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1. Sūduvos VVG VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas; 2. Finansavimo sąlygų aprašų pagal pagal VPS III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės...
Eiti prie įrankių juostos