Pradedami įgyvendinti verslo projektai pagal 4 Kvietimo priemones veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“

2019 m. liepos 8 dieną pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas pagal Rolando Norkaus vietos projektą „Rolando Norkaus individualios veiklos modernizavimas“ Nr. KAZL-LEADER-6A-D-4-2-2018. Už paramos lėšas įsigijus reikiamą įrangą planuojama optimizuoti veiklos pajėgumus...