Steigimo dokumentai
Visuotinių susirinkimų protokolai
    Valdybos protokolai
    Finansinių sąlygų aprašas
    Finansinės ataskaitos
    Darbuotojų pareigybės ir atlyginimai