Steigimo dokumentai

  Įstatų nauja redakcija

  Visuotinių susirinkimų protokolai

   Valdybos protokolai

   Finansinių sąlygų aprašas

   Finansinės ataskaitos

   Įsakymai

    Darbuotojų pareigybės ir atlyginimai

     Viešųjų pirkimų dokumentai