Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Sūduvos vietos veiklos grupė (toliau –VVG) suinteresuota, kad teikiant paslaugas, nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Į VVG gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie VVG darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie VVG darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8 697 40663) arba el. paštu suduvavvg@gmail.com Anonimiškumą garantuojame.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Susidūrus su galimais korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (www.stt.lt).

Karjeros galimybės

Informacija apie Sūduvos VVG darbuotojus ir jų pareigybes žiūrėti čia:

Projekto vadovas  (Pareigybių aprašymas)

Projekto finansininkas (Pareigybių aprašymas)

Projekto administratorius (Pareigybių aprašymas)

Projekto viešųjų ryšių specialistas (Pareigybių aprašymas)

  

Šiuo metu darbo pasiūlymų nėra.

 

Steigimo dokumentai
Visuotinių susirinkimų protokolai

Valdybos protokolai

Finansinių sąlygų aprašas

2014-2020 metų VPS įgyvendinimo ataskaitos