Sūduvos VVG tarptautinis ERASMUS+ programos projektas (su partneriais iš Ispanijos, Airijos, Danijos) pristatomas Europos dviračių federacijos tinklalapyje. Su nekatrumu laukiame pirmojo projekto dalyvių susitikimo spalio 23-27 dienomis Danijoje.

https://ecf.com/news-and-events/news/three-ecf-members-start-exciting-new-3-year-erasmus-project