Rugsėjo 15 dieną Sūduvos VVG pirmininkė dalyvavo tarptautinio ERASMUS+ projekto „Šiuolaikinės technologijos- tai tarpkultūrinio mokymo ir pilietinės sąmonės ugdymo įrankis“ darbo grupės posėdyje Slovakijoje.
Pagal projekto įgyvendinimo planą visi projekto partneriai ( Slovakijos, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos) turėjo pateikti įgyvendintų veiklų ataskaitas bei pateikti finansinius dokumentus. Buvo parengta bendra ataskaita agentūrai, nes pasibaigė pirmieji projekto įgyvendinimo metai. Po intensyvaus darbo Slovakijos partneriai surengė trumpą išvyką į Tatrų kalnus.
Spalio mėnesį Sūduvos VVG numato surengti fotografijos ir anglų kalbos kursus projekto dalyviams bei dalyvauti Lenkijoje įvyksiančiame projekto dalyvių susitikime, kuris įvyks spalio 14-16 dienomis Lvuveke.
Tikime, kad galimybė susipažinti su kitų šalių patirtimi bus naudinga plėtojant bendruomeninį verslą ir turizmo paslaugas Sūduvos krašte.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė