Vasaros renginių sezonas baigėsi Gavaltuvos bendruomenėje švenčiant bendruomenės veiklos 15 metį. 
Dar kartą sveikiname bendruomenę ir jos ilgametį pirmininką Justiną Kailių su šiuo gražiu jubiliejumi ir linkime aktyvios veiklos, bendruomeniškumo ir prasmingų projektų įgyvendinimo. Dėkoju už gražią dovaną Sūduvos VVG. Pačių rankomis sukurtos dovanos visada yra pačios šilčiausios. Linkime jūsų benduromenei aktyvaus dalyvavimo teikiant projektus įgyvendinant 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją. 
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė