Gavaltuvos kaimo bendruomenė

Justinas Kailius

Pirmininkas

Mob.: +370 655 48657
El. p.: lukrecija.k@gmail.com

 
 
2003 m. įkurta Gavaltuvos kaimo bendruomenė. Bendruomenė turi savo patalpas, kurias panaudos būdu gavo iš Marijampolės savivaldybės. Kaimo bendruomenės pastangomis suremontuoti bendruomenei priklausanti susirinkimų salė bei laisvalaikio centras, kuriame vyksta įvairūs renginiai. Bendruomenė greta tradicinių kalendorinių švenčių turi tradiciją rengti „Sidabrinių česnakų“ apdovanojimus. 2012 metais kaimo bendruomenė laimėjo du projektus, vykdant Sūduvos VVG strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“  projektą „Šešupės pakrantės pritaikymas gyventojų poreikiams“,  kuriuos įgyvendinti pradėjo 2013 m.