Gudelių kaimo bendruomenė

Romualdas Kairaitis

Pirmininkas

Mob.: +370 685 13455

 
 
Gudelio kaimo bendruomenė įregistruota 2002 m. Bendruomenėje yra 27 nariai, o visame kaimelyje apie 350 gyventojų. Dauguma Gudelių kaime yra draugiški, geri bei darbštūs žmonės, kiekvienas kuria aplink save gražią aplinką, kurios visuma puošia Gudelių bendruomenės teritoriją. Bendruomenėje yra žmonių, kurie neskaičiuodami savo laiko padeda kitiems žmonėms nudirbti įvairius buities ir ūkio darbo. Patys sau ir atvykusiems suorganizuoja pagrindines metų šventes ( Užgavėnes, Velykas ir aišku svarbiausia – Kalėdų eglutę vaikams ir jų tėveliams.)
Bendruomenės tikslai yra: atstovauti ir ginti bendruomenės interesus konstruktyviai bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis; atstovauti bendruomenės interesus tarptautiniu lygiu; telkti bendruomenės narius ieškant tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei gerovei kelti; kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi; puoselėti dvasines vertybes; skatinti visuomenei naudingą jaunimo veiklą; tarpusavio supratimą ir bendravimą.
Bendruomenė 2011 m. įgyvendino projektą „Gudelių kaimo bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas“, taip pat 2012-2014m. baigiamas įgyvendinti projektas pagal Sūduvos vietos veiklos grupės strategijos „Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Gudelių kaimo bendruomenėje”.