Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bei veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Smulkesnė informacija http://www.suduvosvvg.lt/2014-2020-metu-strate…/1-kvietimas/

Bendra projektų vertė- 110 000 Eurų. Paramos intensyvumas- 80 proc. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Sūduvos vietos veiklos grupės būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: administracijos vadovė Reda Kneizevičienė tel. 8 697 40662 el. p.: redaknei@gmail.com; administratorė-viešųjų ryšių specialistė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: kristina.bot@gmail.com.

 Sūduvos VVG informacija