Smagu pasidžiaugti, kad projektas " Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje" įgavo pagreitį. Puskelnių kaimo bendruomenė kartu su partneriu Sasnavos kraštiečių stuba dar 2017 lapkritį svarstė galimybes pradėti bendro projekto kūrimą. Pagrindinę mintį dėl suaugusiųjų lėlių teatro kūrimo Puskelnių kaimo bendruomenėje įžiebė viena iš bendruomenės aktyvisčių Aušra Kurmilevičienė. Jai, dėl bendruomeniškumą skatinančios veiklos, pritarė dabartinė Puskelnių kaimo bendruomenės taryba. Būtent mėgėjų teatro puoselėjimui kaip vienai iš bendruomeniškumo aktyvinimo formų buvo skiriamas didžiausias dėmesys, nes jau dabar galime didžiuotis Puskelnių kaimo aktyvo suburtu, ir savo veiklą beplėtojančiu suaugusiųjų teatru“Kuparas“. Teatro premjera šių metų pradžioje buvo surengta Sasnavos kultūros namų scenoje. Aktorės mėgėjos įdėjo didžiulį triūsą, savo meistriškumą, kurio pasėkoje Puskelnių kaimo bendruomenė turi savo teatrą. Ištisus metus repeticijas lankė pačios aktyviausios kaimo moterys. Tai Aušra Kurmilevičienė, Renata Čekaitienė, Živilė Siaurazienė, Gema Dabrišienė, Audra Akamavičienė, Justina Kulvinskaitė ir Laimutė Puidokienė, kurias subūrė režisierė Birutė Labutytė.

Projekto įgyvendinimo metu numatyti:

1. Trys teminiai edukaciniai užsiėmimai ir kūrybinės meninės laboratorijos skirtos vaikams ir jaunimui (pirštininių lėlių teatro edukacinius užsiėmimus, Užgavėnių kaukių gamybos praktiniai edukaciniai užsiėmimai, Velykinių kiaušinių marginimo edukaciniai užsiėmimai).

2. Tradicinių metų švenčių ciklo organizavimas, kurio metu bus rengiamos kiekvienam metų laikui būdingos šventės Sasnavoje bei Puskelniuose (Užgavėnių, pavasario šventės, gegužės mėn. Sasnavoje bus organizuojamas renginys „Šeimos diena“, Joninių šventė Sasnavoje, rudens šventė Sasnavoje ir „Kaimynų derliaus šventė“ Puskelniuose). Rezultatais naudosis 1300 gyventojų. Planuojama surengti 7 renginius, kuriuose dalyvaus 800 dalyvių. Numatoma, kad projekte dirbs 6 savanoriai. Projekto veiklose dalyvaus 50 jaunimo atstovų. Mėgėjų tetaro veiklos populiarinimui ir Puskelnių bendruomenės pristatymui bus sukurtas
filmas.