Jankų kaimo bendruomenė

Violeta Stanaitienė

Pirmininkė

Mob.: +370 686 63724

El. stanaitienevioleta@gmail.com 

 
 
Jankų bendruomenė įsikūrė 2003 metais gegužės 15d. Nuo pat įsikūrimo bendruomenė yra labai vieninga, visas šventes mėgsta švęsti drauge susiburdami. Per keletą metų už mažas lėšas, bet dideles pastangas įsikūrė bendruomenės salę, vaikų darželį, internetinę svetainę, tapo dar aktyvesni, išmintingesni ir reiklesni sau. Bendruomenė turi savo tikslus: stabdyti gyventojų emigraciją ir pritraukti naujų gyventojų, sudaryti sąlygas šeimoms auginti vaikus, skatinti gyventojus kurti savo verslus ir mažinti bedarbystę, užtikrinti gyventojų kultūrinė ir sportinę veiklą, teikti gyventojams socialines paslaugas. Pasirinkti sprendimo būdai: įkurti vaikų darželį, kad jaunimas norėtu čia auginti savo vaikus, įkurti kultūros centrą, kad gyventojai galėtu išreikšti savo meninius gebėjimus, įkurti sporto centrą, kad gyventojai turėtu kur praleisti laisvalaikį ir pasisemti sveikatos, įkurti informacinį centrą, kad gyventojai galėtu tobulėti ir prisidėti prie tarptautinių projektų, įkurti verslo inkubatorių, kad gyventojai galėtu paprasčiau steigti įmones ir kurti naujas darbo vietas, įkurti socialinių paslaugų centrą, kad gyventojams būtu suteikiamos būtinos socialinės paslaugos. Šiuo metu yra vykdomas ES projektas, kurio metu bendruomenė stengsis įkurti rekreacinę zoną pačiame miestelio centre. Taip pat yra nebaigtų darbų prie sporto stadiono, todėl dirbs ir stengsis šiuos darbus užbaigti.