Jūrės kaimo bendruomenė

Rita Sliserienė

Pirmininkė

Medelyno g. 12, Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., LT-69446, Kazlų Rūdos sav.
Tel.: +370 612 50442
El. p.: rita.sliseriene@gmail.com 

 
 
Jūrės kaimo bendruomenė įsteigta 2002 m., bendruomenė vienija Jūrės, Marackų ir Kazlų I kaimų gyventojus. 2013-12-31 bendruomenėje yra registruoti 76 nariai. Bendruomenės tikslai: suburti minėtuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia vietove susijusius asmenis spręsti bendruomenės problemas, skatinti pilietinį aktyvumą, stiprinti narių aktyvumą, organizuotumą, sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesams, puoselėti dvasines vertybes, skatinti jaunimo veiklą, tarpusavio supratimą, bendravimą, rūpintis savo kaimo ir gyventojų gerove, plėtra, plėtoti kaimo infrastruktūrą, plėtoti kaime kultūrinį ir sportinį gyvenimą, padėti bendruomenės nariams realizuoti savo darbinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.
Bendruomenės nariai vykdo įvairią veiklą: dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja renginius, šventes, mokymus, talkas, dalyvauja ekskursijose. Taip pat bendradarbiauja su Sūduvos VVG organizacija, kitomis bendruomenėmis ir Kazlų kaimo filialo biblioteka. Kartu su jomis organizuoja renginius, kurių metu susirinkusieji gali atskleisti savo gabumus ar turiningai praleisti laisvalaikį. Bendruomenės nariai rengdami įvairius renginius kaimo šventes, naujųjų metų sutiktuves ir kt. nepamiršta vaikų, jaunimo, neįgaliųjų. Netekus kaimo gyventojo, jo šeimos nariams pareiškiama užuojauta. Bendruomenės narys sveikinamas švenčiat jubiliejų
Jūrės kaimo bendruomenė gavusi panaudos sutartimi pastatą, pagal ,,Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę teikė projektą dėl pastato remonto, šiuo metu dar vykdomi projekto darbai. Bendruomenė du metai dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“. 2012 m. dalyvavome ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projekte. Aktyvus bendruomenės jaunimas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai teikė paraišką ,,Jaunimo iniciatyvų projektų rėmimo konkursui”, kurio dėka savo pastangomis sutvarkė sporto aikštelę. Pateiktas projektas ,,Parama kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai“, šio projekto metu pastatyta mini estrada pavėsinė, vaikų žaidimo aikštelės ir lauko treniruoklių įrenginiai.